Kontakt

BELLIS - liptovská keramika (prevádzka Stopky n.o.)
adresa keramickej dielne / prevádzky: Bystrická cesta 2168 ; 034 01 Ružomberok

Tel.: +421 – 44 – 4327922 ; Mobil: +421 – 915 – 732123
Web (1): http://www.liptovskakeramika.sk ; E-mail (1): info@liptovskakeramika.sk
Web (2): http://www.keramikabellis.sk ; E-mail (2): info@keramikabellis.sk


Prevádzkovateľ

Stopka n. o.

Sídlo: Štiavnická 1825/6 ; 034 01 Ružomberok

Tel.: +421 – 44 – 4327922 ; Mobil: +421 – 915 – 732123
Web: http://www.stopka.sk ; E-mail: stopka@stopka.sk

IČO: 37923412 ; DIČ: 2022307650 ; IČ DPH: nie sme platcami DPH

Organizácia je registrovaná Obvodným úradom Žilina, odborom všeobecnej vnútornej správy pod registračným číslom OVVS/NO-20/10

Kontaktný formulár

Aby ste sa nestratili